Corporate communication

CORPORATE COMMUNICATION

Η AGG βοηθά τους πελάτες να κατανοήσουν ότι η εταιρική επικοινωνία αποτελεί ένα δυνατό «όπλο» σε κάθε επιχειρηματική προσπάθεια ή οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει.

Η εταιρική επικοινωνία περιλαμβάνει:

Στρατηγική προβολή στα Μέσα

~ Καμπάνιες προβολής στα ημερήσια περιοδικά, ηλεκτρονικά

   και ψηφιακά ΜΜΕ

Διοργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου

Δελτία Τύπου / Άρθρα στον Τύπο διαχείριση εταιρικής φήμης

Δημοσιότητα & media relations

Σχέσεις με τοπικές κοινωνίες

Ενδοεταιρική επικοινωνία & change management

~ Public affairs

~ Διαχείριση θεμάτων & κρίσεων