Οι άνθρωποι μας

OUR PEOPLE

Ανδρέας Γιουρμετάκης

CEO

Βασιλική Τάτση

Media Campaign Manager

Έρη Βογιατζάκη

Creative Manager

Μαίρη Παπαδήμα

Financial Manager